Vận chuyển đường sắt - TH Group

Vận chuyển đường sắt

Trang Huy cung ứng dịch vụ vận tải đường sắt hàng gom theo lịch trình nhất định, vận chuyển nguyên toa xe, hàng không nguyên toa, đặc biệt là vận chuyển hàng quốc tế nhập xuất tuyến Trung Quốc và các nước trong khối OECD.

Dịch vụ vận tải đường sắt bao gồm:

  •  Dịch vụ vận chuyển hàng theo hình thức LCL và FCL.
  •  Bốc xếp xắp hàng vào toa xe.
  •  Vận tải trọn gói.
  • Vận chuyển bằng các toa tàu chuyên dụng phù hợp với hàng rời và hàng siêu trường.
  •  Vận tải quốc tế tuyến Trung Quốc và khối OECD.
  •  Thủ tục hải quan.
  •  Lưu kho và phân phối hàng.

COMMENTS( 0)

GỬI PHẢN HỒI

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai, yêu cầu nhập đầy đủ thông tin